Dekubity představují pro oblast zdravotnictví významný problém. Společnost GoodAI a Nemocnice Na Bulovce (NNB) provedly pilotní testy, které ukazují, že analýzu snímků na bázi umělé inteligence (z angl. AI) lze využít právě při prevenci proleženin. Ze snímků, které představují záznam poloh pacientů, lze vyhodnotit riziko vzniku dekubitů nebo pádu z lůžka a díky tomu personalizovat polohování. Technologie není rušivá a respektuje soukromí pacientů. Je v souladu s GDPR, protože snímky z kamery se využívají pouze k určení polohy pacienta a nikde se neukládají ani nezobrazují.

K vývoji dané technologie je ale zapotřebí další výzkum. Po úspěšných pilotních testech proto nyní tým GoodAI hledá zdravotnické organizace, inovativní nemocnice, domovy s pečovatelskou službou nebo zařízení s lůžky dlouhodobé péče, se kterými by pokračoval ve výzkumu a vývoji dané technologie.

Během pilotního testu představovali pacienty v nemocnici vývojáři ze společnosti GoodAI. Nad lůžko testovaného byla umístěna malá kamera umožňující analýzu v reálném čase. Metoda byla testována jak s použitím barevné, tak i černobílé kamery s infračerveným osvětlením umožňujícím fungování během noci a za šera či tmy a díky pokročilým algoritmům zpracování obrazu bylo možné rozeznat polohu osoby, i když tato osoba ležela pod pokrývkou. Tato technologie proto může sloužit jako pár očí navíc, který se o pacienta stará 24 hodin denně, a podle sdělení týmu GoodAI může být mnohem levnější než aktuálně využívané drahé podložky se snímači s nutností pravidelného čištění.

MUDr. Lívia Večeřová, MBA, náměstkyně pro vědu, výzkum, grantové činnosti a rozvoj, NNB, a členka projektového týmu je přesvědčena, že nová technologie „umožní zkrátit dobu hospitalizace a rekonvalescence a zachová kvalitu života, která je při léčbě dekubitů u jedinců významně snížená“. Zdůraznila, že součástí monitoringu polohy je informovaný souhlas pacienta a schválení příslušnou etickou komisí. „Prevence vzniku dekubitů je jedním z indikátorů sledování kvality poskytované zdravotní péče a je pravidelně vyhodnocována a předkládána akreditačním komisím při akreditaci nemocnice,“ doplnila MUDr. Večeřová.