Informaci novinářům poskytlo tiskové oddělení Ministerstva zdravotnictví ČR 15. listopadu. V tiskové zprávě uvedlo, že návrh se nachází v meziresortním připomínkovém řízení. V souvislosti s novelizací zákona o návykových látkách je novelizován také zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů. Předpokládaný termín, kdy by měla novelizace vejít v účinnost, je začátek roku 2021.

Jedním z cílů novelizace je elektronizace receptů pro předepisování léčivých přípravků s obsahem návykových látek, které jsou v současné době předepisovány na takzvané recepty s modrým pruhem, tedy napříkladobsahujících morfin či fentanyl.

„Pohled na předepisování a vydávání léčivých přípravků s obsahem návykových látek se touto novelou mění. Zákon o návykových látkách tak stanoví, že léčivé přípravky, které jsou nyní předepisovány pouze na recept s modrým pruhem, bude moci nově předepsat lékař na elektronický recept s označením ,vysoce návyková látka´. Tímto označením chráníme nejen lékaře, farmaceuty, ale také pacienty,“ vysvětlil ministr.

Na papírový recept s modrým pruhem bude moci lékař předepsat dané léčivé přípravky pouze ve výjimečných případech, které stanoví zákon o léčivech. Ovšem s výjimkou léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, které bude moci předepsat pouze na elektronický recept s označením „vysoce návyková látka“.

Nová pravidla pro pěstování léčebného konopí

V novele jsou uvedeny nové podmínky pro vydání licence k pěstování rostlin konopí pro léčebné použití. Dosud mohl léčebné konopí v ČR pěstovat pouze jeden dodavatel, který zvítězil ve výběrovém řízení Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Nově nastavený licenční systém umožní tuto činnost právnickým nebo fyzickým osobám, čímž dojde k předem neomezenému navýšení počtu subjektů produkujících léčebné konopí. Cílem je zvýšit počet pěstitelů, a tím navýšit reálnou dostupnost konopí pro léčebné použití a současně snížit jeho cenu pro české pacienty. Návrh novelizace také přináší možnost vývozu léčivé látky konopí pro léčebné použití, což by mohlo mít též pozitivní dopad na výslednou cenu tohoto produktu.

„Chceme pacientům, u kterých při léčbě chronických bolestí již normální léky nezabírají, více zpřístupnit léčbu konopím, která jim pomáhá. Proto jsme se rozhodli dosavadní systém změnit a otevřít možnost pěstování více subjektům. Poprvé také otevřeme možnost léčebné konopí vyvézt, čímž snížíme jeho cenu na českémtrhu. Kromě toho už od 1. ledna příštího roku budou mít pacienti léčebné konopí z 90 % hrazené. Nově bude doplatek jen pár stovek, jako u jiných léků na chronická onemocnění. Pacientům, kteří doposud museli za léčebné konopí platit vysoké částky a bylo to pro ně velmi zatěžující, se tak výrazně uleví,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Aby nedocházelo ke zneužívání léčebného konopí a jeho úniku na nelegální trh, bude nastaven trojí systém kontroly, kterým bude muset projít uchazeč o získání licence k pěstování. To má zároveň zajistit zdravotní bezpečnost finálního produktu. Po vyrobení léčivé látky bude možné zacházet s ní shodně jako s jakoukoli jinou návykovou látkou. Bude tedy obchodovatelná v rámci již existujícího distribučního řetězce a bude možné vyvážet ji do zahraničí.