Jak stojí v tiskové zprávě ZP MV ČR, podle odborníků až ve třetině případů lze vzniku zhoubného nádoru zabránit snížením rizikového chování a ozdravěním životního stylu a stravovacích návyků.

Další třetinu případů rakovi- ny lze vyléčit díky včasné diagnóze. Preventivní vyšetření pomůže včasně zachytit například rakovinu kůže, prostaty, konečníku nebo tlustého střeva, rakovinu děložního čípku či prsu. ZP MV ČR umožňuje svým klientům na vyšetření, která nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění, čerpat příspěvek z fondu prevence až do výše 500 Kč, u dětí až do výše 1000 Kč.