Myšlenka vznikla při jednání praktiků se zdravotními pojišťovnami. „Neustále jim rostou náklady na laboratorní vyšetření a hledají způsob, jak je omezit. V minulosti uvažovaly o tom, že by si praktický lékař služby od laboratoří nakupoval, což se ukázalo jako nemožné,“ uvedl MUDr. Šonka.

Praktici proto navrhli takzvané trojcestné žádanky. Lékař by místo dnešní papírové žádanky vyplnil elektronickou v počítači. Kopii by systém automaticky odeslal zdravotní pojišťovně, která za vyšetření bude platit. „Získala by snadnou kontrolu nad tím, zda není k úhradě požadováno více vyšetření, než lékař skutečně žádal,“ vysvětlil MUDr. Šonka.

Podle MUDr. Renaty Knorové, předsedkyně zdravotní sekce SZP ČR a zdravotní ředitelky České průmyslové zdravotní pojišťovny, by trojcestná žádanka přinesla velkou změnu. „Poprvé za existenci systému bychom mohli sledovat a vyhodnocovat, co konkrétně praktický lékař poptává, kdy a v jakých objemech,“ zdůraznila.

Součástí systému měla být i virtuální kalkulačka, která by ukazovala, kolik ta která vyšetření stojí. Novinka by měla platit od roku 2019 a pro praktiky bude dobrovolná. Ti, kdo se připojí, by však měli dostat výhodu nebo finanční bonus.

Pokud se systém bude v dalších letech dál rozvíjet, mohl by přinést praktické zlepšení i pacientům. Těm by například nemusel praktik odebírat krev, když jim ze stejného důvodu nedávno odebírali krev jinde.