Od 1. března jmenoval ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch svým náměstkem Mgr. Filipa Vrubela. Tým jeho nejbližších spolupracovníků tak doplnil další odborník, tentokrát na lékovou politiku. Funkce náměstků ministra přitom obvykle obsazují straníci.

Vrubel již v minulosti v resortu působil několik let jako ředitel odboru farmacie. V roce 2013 se stal náměstkem ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) se zodpovědností za všechny odborné agendy ústavu. Poté co se do čela resortu dostal v předchozí vládě Svatopluk Němeček (ČSSD), byl však odvolán.

Potom přešel soukromého sektoru, do advokátní kanceláře Deloitte Legal. V té na začátku února v souvislosti se svým jmenováním do správních rad zdravotních pojišťoven skončil. Adam Vojtěch si jej po nástupu do funkce vybral do svého poradenského týmu.

Na ministerstvu bude mít na starosti zejména legislativu k zavedení lékového záznamu a dalších funkcionalit spojených s eRecepty. Dalším významným úkolem Filipa Vrubela bude stabilizace lékárenského sektoru, především odměňování a zajištění dostupnosti lékáren. Bude také koordinovat legislativní revizi systému cen a úhrad léčiv, regulaci vstupu inovací do systému zdravotního pojištění a zavádění HTA.

Krátce poté, co se stal poradcem, vyrojilo se několik anonymních přípisků, z nichž některé byly publikovány i veřejně, které na něj přímo útočí. Redakce časopisu Terapie proto požádala osobnosti z řad odborné veřejnosti, aby nového náměstka zhodnotily. Jejich reakce vám níže předkládáme.

PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory


Časopisu Terapie odpověděl

Práci pana Mgr. Filipa Vrubela ve státní správě považuji za přínosnou. Jako ředitel odboru farmacie ministerstva zdravotnictví a následně i ve funkci náměstka ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv se projevoval jako hluboce vzdělaný odborník snažící se o věcná, argumenty podložená řešení. Jeho jmenování náměstkem ministra zdravotnictví proto hodnotím jako rozumné rozhodnutí. Očekávám jeho intenzivní spolupráci s Českou lékárnickou komorou především za účelem vyřešení odměňování lékárenské péče, zajištění dostupnosti léků a lékáren, revizi systému stanovení cen a úhrad léčiv a dokončení systému elektronického receptu.

 

Box image

Mgr. Irena Storová, zastupující ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv


Časopisu Terapie odpověděla  

Jmenování Filipa Vrubela jako náměstka pana ministra zdravotnictví hodnotím velice pozitivně. Pana Vrubela znám dlouhé roky jako odborníka na lékovou politiku a rovněž jako zkušeného manažera, který byl určitý čas i mým nadřízeným při působení na odboru farmacie na ministerstvu zdravotnictví. Nyní velmi vítám, že je ochoten svoje znalosti opět využít ve prospěch státu. Zároveň mě tato zpráva velmi potěšila jakožto zastupující ředitelku SÚKL, na jehož činnost má strategie a nastavení lékové politiky a legislativy v této oblasti velký vliv. Filipa Vrubela si vážím rovněž jako člověka s vysokým morálním kreditem.

 

Box image

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu


Časopisu Terapie odpověděl

Pan magistr Vrubel se zabývá lékovou politikou více než deset let a málokdo se podílel na tvorbě stávající legislativy více než on. Předpokládám, že to zůstane jeho prioritou a pomůže přetvořit dosluhující procesy vstupu nových léčiv, postrčí procesy cenové eroze u „off-patent“ produktů a zajistí dostupnost terapie pro všechny potřebné pacienty. Vnímám stávající situaci na hranici krize, nedůstojné handrkování při zajišťování péče pro pacienty i lékaře, neudržitelné prodlužování a oddalování vstupu nových terapií, či léků na vzácná onemocnění. Očekávám tedy, že tak jako v minulosti bude pan magistr věnovat veškerou energii na změnu k lepšímu a pacient se vrátí do popředí zájmu ministerstva zdravotnictví.

Box image

Mgr. Martin Mátl, výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem


Časopisu Terapie odpověděl

Filipa Vrubela znám jako odborníka na lékovou politiku, který v minulosti působil jak na ministerstvu zdravotnictví, tak v SÚKL a z poradenské společnosti Deloitte se nyní vrací na ministerstvo zdravotnictví. Očekávám od něj, že svoji agendu bude naplňovat svědomitě a řádně s nadhledem odborníka na oblast zdravotnictví, kterým bezesporu je.

 

Box image

MUDr. Pavel Vepřek, ředitel Sdružení Občan


Časopisu Terapie odpověděl

Filipa Vrubela znám již delší dobu a pokládám jej za prototyp ideálu státního úředníka. Nepotkal jsem mnoho takových, u kterých by se kombinovala odborná znalost, pracovitost, systematičnost a poctivá statečnost. Takže jeho jmenování náměstkem ministra je pro mne dobrou zprávou. Očekávám, že bude mít v gesci to, čemu opravdu rozumí, tedy léčiva a zdravotnické prostředky. Asi nejvíc nás tlačí bota v novelizaci zákona č. 48/1997 Sb. v části regulace úhrad a cen zdravotnických prostředků, kde Ústavní soud zrušil institut ekonomicky nejméně náročné varianty a průzkumu trhu. V současné době prochází návrh novely zákona vnitřním připomínkovým řízením a pokud má být schválena do konce roku, musí získat širokou podporu. Současně předpokládám, že se pod Vrubelovým vedením začne pracovat na novelizaci části zákona regulující léčiva, zejména způsobu jejich vstupu do systému veřejného zdravotního pojištění. Tady potřebujeme nastavit pravidla, která budou předvídatelná, konzistentně uplatňovaná a zohledňující nákladovou efektivitu, hranici ochoty platit, finanční dopad do systému a další parametry. Proces správních řízení by se měl zrychlit a zjednodušit. Určitě by se v něm mělo uplatnit základní pravidlo HTA, kterým je oddělení hodnoticí a rozhodovací fáze tohoto procesu. E-recept přeměnit z drahého pošťáka v užitečný nástroj. No a asi by stálo za to najít perspektivní způsob, jak by měly být ve veřejném zdravotním pojištění hrazeny lékárnické služby. Je to hodně práce, ale kdo jiný by ji měl zvládnout než Filip Vrubel.

 

Box image

Doc. MUDr. Leoš Heger, exministr zdravotnictví, TOP 09


Časopisu Terapie odpověděl

Právník Filip Vrubel byl jako ředitel odboru farmacie ministerstva zdravotnictví schopným, spolehlivým a nebojácným odborníkem. Posléze zdatně působil v SÚKL, odkud byl ministrem Němečkem doslova skandálně vyhnán spolu s celou skupinou tehdejšího ředitele ústavu Pavla Březovského. V současnosti pracoval v advokátní kanceláři Deloitte Legal, s.r.o., kde si dále rozšířil systémové znalosti v oblasti farmaceutických regulací. Jeho návrat na ministerstvo pokládám za skvělou zprávu. Myslím, že se svými zkušenostmi a osobní integritou bude pro ministerstvo mimořádným přínosem.

Box image

Jana Petrenko, ředitelka Koalice pro zdraví


Časopisu Terapie odpověděla

Nesmírně si cením toho, že kdykoliv jsem se na něj obrátila s dotazem, ať již byl na ministerstvu nebo ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv či v Deloittu, dostala jsem vždy odpověď, někdy odesílanou až pozdě večer. Jsem ráda, že je opět na ministerstvu odborník, na kterého se lze spolehnout.

 

Box image

MUDr. Pavel Hroboň, M.S., Řídící partner, Advance Healthcare  Management Institute


Časopisu Terapie odpověděl

Filip Vrubel je pro mě prototypem vhodného člověka pro státní správu – inteligentní, vzdělaný, poctivý, se snahou prospívat společnosti. Oceňuji, že opustil dobrou pozici v soukromém sektoru a akceptoval nabídku, kterou dostal z ministerstva zdravotnictví. Určitě to nebylo jednoduché rozhodnutí.