Příspěvek na prvotrimestrální screening začala VZP svým klientkám nabízet na jaře roku 2014. Srovnatelná data za 1. pololetí jsou proto k dispozici až od následujícího roku.

Screening Downova syndromu kombinuje rozbor krve matky, podrobné ultrazvukové vyšetření plodu a věk rodičky. Je spolehlivější než jiné metody a začíná se s ním už mezi 11. a 14. týdnem těhotenství (namísto 16. týdne u předchozích postupů). Právě tyto výhody vedou k tomu, že ho nastávající matky upřednostňují před dalšími nabízenými benefity, viz graf.