Zdravotní systém

Hlavní obrázek - Informovaný souhlas ve zdravotnictví z hlediska práva
17.12.2018 | Mgr. Markéta Kolářová Dvořáková, advokátka, AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. | Medicínské právo a management

Jaké náležitosti má mít? Musí být vždy písemný? Za jakých podmínek by měl být požadován? Takové a další otázky občas vyvolává informovaný souhlas pacienta Více...

Hlavní obrázek - Autonomní jednání sestry je riskantní a nežádoucí
11.9.2018 | Mgr. Matěj Košťál | Zdravotní systém

Co může zdravotní sestra odmítnout udělat v rámci ošetřovatelské péče. Právní úprava samostatných činností zdravotních sester se v posledních letech dočkala značného rozvoje. Souvisí to především s vyšší dosaženou specializací a odborností vysokoškolsky vzdělaných zdravotních sester. Právní řád tedy do činnosti zdravotních sester vnesl silnou autonomii. S růstem této autonomie však stále častěji vznikají konflikty mezi sestrou a ošetřujícím lékařem, jakož i mezi sestrami vzájemně v rámci hierarchie daného o Více...

Hlavní obrázek - Těhotné si nejčastěji vybírají screening Downova syndromu
24.8.2018 | N/A | Zdravotní systém

Zájem těhotných klientek VZP o příspěvek na tzv. prvotrimestrální screening stoupl za poslední čtyři roky skoro dvojnásobně. Z dat za prvních šest měsíců letošního roku vyplývá, že ze čtyř těhotných, které žádají pojišťovnu o nějaký benefit, si tři vyberou právě příspěvek na prvotrimestrální screening. Všeobecná zdravotní pojišťovna na něj jen za první pololetí vyplatila přes 13 milionů korun. Více...

Hlavní obrázek - OECD Česku doporučila přeorganizovat příjmy do zdravotnictví
26.7.2018 | N/A | Zdravotní systém

Generální tajemník Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Angelo Gurríia nedávno představil v Česku výsledky analýzy českého zdravotnictví. Mj. doporučil omezit vliv úhradových vyhlášek, zavést platby za výkonnost nemocnic a ambulancí a vybalancovat příjmy do systému zdravotní péče. Více...

Hlavní obrázek - Ministerstvo zjednodušuje  zdravotnickou dokumentaci
3.7.2018 | N/A | Zdravotní systém

Ministerstvo zdravotnictví připravilo novelu vyhlášky o zdravotnické dokumentaci, která přináší výrazné zjednodušení vedení zdravotnické dokumentace. Bude tak lépe odpovídat skutečným potřebám v praxi a především sníží administrativní zátěž zdravotnických pracovníků. Více...