Zdravotní systém

Hlavní obrázek - Autonomní jednání sestry je riskantní a nežádoucí
11.9.2018 | Mgr. Matěj Košťál | Zdravotní systém

Co může zdravotní sestra odmítnout udělat v rámci ošetřovatelské péče. Právní úprava samostatných činností zdravotních sester se v posledních letech dočkala značného rozvoje. Souvisí to především s vyšší dosaženou specializací a odborností vysokoškolsky vzdělaných zdravotních sester. Právní řád tedy do činnosti zdravotních sester vnesl silnou autonomii. S růstem této autonomie však stále častěji vznikají konflikty mezi sestrou a ošetřujícím lékařem, jakož i mezi sestrami vzájemně v rámci hierarchie daného o Více...

Hlavní obrázek - Těhotné si nejčastěji vybírají screening Downova syndromu
24.8.2018 | N/A | Zdravotní systém

Zájem těhotných klientek VZP o příspěvek na tzv. prvotrimestrální screening stoupl za poslední čtyři roky skoro dvojnásobně. Z dat za prvních šest měsíců letošního roku vyplývá, že ze čtyř těhotných, které žádají pojišťovnu o nějaký benefit, si tři vyberou právě příspěvek na prvotrimestrální screening. Všeobecná zdravotní pojišťovna na něj jen za první pololetí vyplatila přes 13 milionů korun. Více...

Hlavní obrázek - OECD Česku doporučila přeorganizovat příjmy do zdravotnictví
26.7.2018 | N/A | Zdravotní systém

Generální tajemník Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Angelo Gurríia nedávno představil v Česku výsledky analýzy českého zdravotnictví. Mj. doporučil omezit vliv úhradových vyhlášek, zavést platby za výkonnost nemocnic a ambulancí a vybalancovat příjmy do systému zdravotní péče. Více...

Hlavní obrázek - Ministerstvo zjednodušuje  zdravotnickou dokumentaci
3.7.2018 | N/A | Zdravotní systém

Ministerstvo zdravotnictví připravilo novelu vyhlášky o zdravotnické dokumentaci, která přináší výrazné zjednodušení vedení zdravotnické dokumentace. Bude tak lépe odpovídat skutečným potřebám v praxi a především sníží administrativní zátěž zdravotnických pracovníků. Více...

Hlavní obrázek - Pojišťovny by mohly regulovat zbytečné výdaje za laboratoře
16.5.2018 | N/A | Zdravotní systém

Tzv. trojcestné žádanky, které by automaticky kontrolovala zdravotní pojišťovna, by mohly ušetřit peníze za výdaje na laboratoř. Podle předsedy Sdružení praktických lékařů (SPL) MUDr. Petra Šonky bude tato novinka pro lékaře dobrovolná a začne platit od příštího roku. Více...