11. ročník PragueOnco

Termín konání: 29.1.2020 - 31.1.2020
Místo konání: Praha
Web akce: pragueonco.cz/
Druh akce: vzdělávací akce
Pro koho je událost určena: lékařský zdravotnický pracovník
Odbornosti: klinická onkologie, radiační onkologie
Popis a program akce:

PragueONCO je jednou z největších a nejvýznamnějších odborných vzdělávacích akcí pořádaných v České republice. Incidence a prevalence malignit v České republice podobně jako v celém světě stoupá, a tak se onkologie stává klíčovou medicínskou disciplínou. PragueONCO se snaží klást důraz na multidisciplinární chápání a řešení problematiky onkologických onemocnění.

Již desetkrát se u příležitosti této odborné vzdělávací akce sešli čeští i zahraniční onkologové zároveň se specialisty ostatních medicínských oborů, kteří řeší problematiku zhoubných nádorů.

Programová pestrost a kvalita patří k hlavním charakteristikám odborné části kolokvia PragueONCO. V průběhu tří dnů byla prezentována volná sdělení, proběhla posterová sekce, diskusní setkání u kulatého stolu a odborná fóra.