14. Kongres primární péče

Termín konání: 28.2.2020 - 29.2.2020
Místo konání: Top hotel Praha
Web akce: www.ahou.cz/kongres
Druh akce: vzdělávací akce
Pro koho je událost určena: lékařský zdravotnický pracovník
Odbornosti: všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost
Popis a program akce:

Vzdělávací akce je určena pro lékaře a sestry v primární péči a je zařazena do celoživotního vzdělávání lékařů a sester. Akce je pořádána dle Vzdělávacího řádu SPL ČR, SPLDD ČR, dle Stavovského předpisu č.16 ČLK a je garantována Českou asociací sester. Akce je ohodnocena 14 kredity pro účely celoživotního vzdělávání lékařů.