XXVI. Pařízkovy dny

Termín konání: 5.3.2020 - 6.3.2020
Místo konání: Clarion Congress hotel Ostrava
Web akce: www.hanzo.cz/pd
Druh akce: odborná konference
Pro koho je událost určena: lékařský zdravotnický pracovník
Odbornosti: hematologie, transfúzní lékařství
Popis a program akce:

Pořadatel

Klinika hematoonkologie FN Ostrava
 
ve spolupráci s
 
Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků (POUZP)
 
pod záštitou
 
České hematologické společnosti ČLS JEP

České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP

Společnosti transfuzního lékařství ČLS JEP

České myelomové skupiny


garantováno
Českou společností pro transfuzní lékařství ČLS JEP