XXIV. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny

Termín konání: 19.3.2020 - 20.3.2020
Místo konání: Výukové centrum Lékařské fakulty UK (v areálu fakultní nemocnice) Hradec Králové
Web akce: hghd.voleman.cz/
Druh akce: vzdělávací akce
Pro koho je událost určena: lékařský zdravotnický pracovník
Odbornosti: gastroenterologie
Popis a program akce:


V rámci mezinárodního endoskopického workshopu budou realizovány živé endoskopické přenosy (live demonstration) z endoskopického pracoviště II. interní gastroenterologické kliniky LFUK a FN Hradec Králové.