XXIX. ŠUMPERSKÉ DNY ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE

Termín konání: 17.4.2020 - 18.4.2020
Místo konání: Hotel Dlouhé Stráně, Kouty nad Desnou
Web akce: www.solen.cz/artkey/act-000358-0000.php
Druh akce: vzdělávací akce
Pro koho je událost určena: lékařský zdravotnický pracovník
Odbornosti: alergologie a klinická imunologie
Popis a program akce:

Hlavní téma: Interdisciplinární problémy alergologie a klinické imunologie