38. Kongres České nefrologické společnosti s mezinárodní účastí

Termín konání: 22.4.2020 - 24.4.2020
Místo konání: O2 Universum Praha
Web akce: kongrescns2020.cz
Druh akce: vzdělávací akce
Pro koho je událost určena: lékařský zdravotnický pracovník, nelékařský zdravotnický pracovník
Odbornosti: nefrologie
Popis a program akce:

Kongres bude jako předchozí kongresy opět třídenní a tématicky bude pokrývat všechny významné oblasti nefrologie od diagnostiky a léčby chronického onemocnění ledvin přes léčbu chronického selhání ledvin a jeho komplikací, hemoeliminačními metodami, peritoneální dialýzou i transplantaci ledvin. Pozornost bude věnována i narůstajícímu významu paliativní nefrologie. V klinické nefrologie budou prezentovány recentní výsledky významných mezinárodních studií a změny v doporučeních týkajících se léčby pacientů s CKD. V programu se opět objeví osvědčená edukační „snídaňová“ sympozia a také přednášky zahraničních hostů.