XLIV. Brněnské onkologické dny

Termín konání: 22.4.2020 - 24.4.2020
Místo konání: Kongresové centrum Brno
Web akce: www.onkologickedny.cz
Druh akce: vzdělávací akce
Pro koho je událost určena: lékařský zdravotnický pracovník, nelékařský zdravotnický pracovník
Odbornosti: klinická onkologie, radiační onkologie
Popis a program akce:

V roce 2020 bude setkání obohaceno o více edukačních bloků s důrazem na stěžejní význam multidisciplinární spolupráce. Vedle tradičních sekcí, jako je problematika karcinomu prsu, nádorů zažívacího traktu, nádorů plic, imunoonkologie, uroonkologických a gynekologických nádorů, budou nově k dispozici edukační bloky o neuroendokrinních a endokrinních nádorech, nádorech hlavy a krku a gerontoonkologii. Již tradičně zařazujeme blok precizní medicíny, nedílnou součástí je pak sekce pro praktické lékaře. I v roce 2020 jsou vítána volná sdělení z vědy, výzkumu i klinické praxe a svou sekci budou nadále zaujímat mladí onkologové.

Paralelním programovým pilířem je tradičně Konference nelékařských zdravotnických pracovníků a konference Laboratorní diagnostika v onkologii.

Problematika klinické farmacie bude v roce 2020 probírat imunoterapii z pohledu klinického farmaceuta, komplementárně pokračujeme v programu PharmAround a ve stejný den se uskuteční další GlioMeeting.

Celý BOD je doplněn řadou workshopů, například workshopem na téma radioterapie, cévních vstupů, nutriční problematiky a sarkopenie, dále gastroenterologicko-endoskopického workshopu, konference také nabízí možnosti setkání kooperativních a pracovních skupin a samozřejmě bude odborný program doplněn řadou plánovaných satelitních sympozií.

V roce 2020 navíc MOU slaví 85. výročí svého založení, a proto jsme připravili i slavnostní zahájení, při němž bychom si chtěli společně s vámi toto výročí připomenout.