22. mezinárodní toxikologická konference TOXCON 2017

Termín konání: 21.6.2017 - 23.6.2017
Místo konání: Hotel Primavera, Plzeň
Web akce: www.lfp.cuni.cz/Agenda/Kongresy/toxcon/?cast=0
Druh akce: odborná konference
Pro koho je událost určena: lékařský zdravotnický pracovník
Odbornosti: klinická farmakologie, laboratoř farmakologie a toxikologie léčiv, laboratoř toxikologická
Popis a program akce:

Akce je pořádaná Toxikologickou sekcí České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii a Ústavem farmakologie a toxikologie, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova pod záštitou děkana fakulty prof. MUDr. Borise Kreuzberga, CSc.

Klíčová slova: farmakotoxikologie cytotoxicita karcinogenicita genotoxicita forenzní toxikologie imunotoxikologie xenobiotika pracovní toxikologie