8. Psychoonkologické sympozium - Osobnostní změny pacienta v kontextu rodiny

Termín konání: 13.9.2017 - 13.9.2017
Místo konání: FN Plzeň
Web akce: www.linkos.cz/kongresovy-kalendar/8-psychoonkologicke-sympozium-osobnostni-zmeny-pacienta-v-kontextu-rodiny/
Druh akce: odborné symposium
Pro koho je událost určena: lékařský zdravotnický pracovník
Odbornosti: klinická onkologie, klinická psychologie
Popis a program akce:

13. 9. 2017 09:45:00 - 13. 9. 2017 15:15:00, Konferenční sál, Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň, alej Svobody 80 304 60 Plzeň-Lochotín Psychoonkologická sekce České onkologické společnosti ČLS JEP zve lékaře, sestry, psychology a dalším zdravotníky na již 8. ročník Psychoonkologického sympozia na téma osobnostní změny pacienta v kontextu rodiny.

Klíčová slova: nádor rodina dítě ukončení péče psychologická pomoc kvalita života psychoonkologie