XI. praktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace 1. část

Termín konání: 19.6.2017 - 20.6.2017
Místo konání: Hradec Králové
Web akce: www.hlascentrum.cz/?page_id=30
Druh akce: workshop
Pro koho je událost určena: lékařský zdravotnický pracovník
Odbornosti: klinická logopedie
Popis a program akce:

Kurz je určen pro atestované klinické logopedy. Pro lékaře, fyzioterapeuty a další profese je účast na kurzu bez certifikace MZ ČR. (Pro lékaře bude kurz ohodnocen kredity ČLK, dle stavovského předpisu č.16) Cílem kurzu je praktický nácvik základních technik hlasové reedukace a rehabilitace u funkčních hlasových poruch a vybraných skupin organických postižení hlasu. Účastník se učí základní techniky na sobě samém a na ostatních frekventantech kurzu. Kurz proběhne ve třech dvoudenních setkáních. Odstup jedn

Klíčová slova: hlasová terapie laryngo-stroboskopické nálezy hlasová technika dýchání vyšetření hlasu