Kalendář plánovaných akcí

XXIV. hradecké pneumologické dny
Místo konání:Univerzita Hradec Králové
Termín konání:15.4.2020 - 17.4.2020

pořadatel: Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové za odborné záštity České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP a České asociace sester Více...

XLIV. Brněnské onkologické dny
Místo konání:Kongresové centrum Brno
Termín konání:22.4.2020 - 24.4.2020

Programová pestrost a kvalita patří k hlavním charakteristikám odborné části BOD. Více...

38. Kongres České nefrologické společnosti s mezinárodní účastí
Místo konání:O2 Universum Praha
Termín konání:22.4.2020 - 24.4.2020

Kongres bude jako předchozí kongresy opět třídenní a tématicky bude pokrývat všechny významné oblasti nefrologie od diagnostiky a léčby chronického onemocnění ledvin přes léčbu chronického selhání ledvin a jeho komplikací, hemoeliminačními metodami, peritoneální dialýzou i transplantaci ledvin. Pozornost… Více...