Kalendář plánovaných akcí

14. Kongres primární péče
Místo konání:Top hotel Praha
Termín konání:28.2.2020 - 29.2.2020

Sdružení praktických lékařů ČR, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP si vás dovolují pozvat na čtrnáctý ročník Kongresu primární péče. Více...

XXVI. Pařízkovy dny
Místo konání:Clarion Congress hotel Ostrava
Termín konání:5.3.2020 - 6.3.2020

Současně s XXVI. Pařízkovými dny, proběhne 6. 3. 2020 II. ostravská konference paliativní medicíny. Více...

II. ostravská konference paliativní péče
Místo konání:Clarion Congress hotel Ostrava
Termín konání:6.3.2020 - 6.3.2020

Pořadatel: Klinika hematoonkologie FN Ostrava ve spolupráci s Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků (POUZP). Více...