Projekt eRecept zvítězil v 16. ročníku soutěže IT projekt roku. Podle vyjádření poroty se jedná o zatím jediný takto komplexní IT projekt ve zdravotnictví, který má dopad prakticky na všechny občany ČR. Porota se rovněž shodla, že jde o základní stavební kámen eHealth. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) tak obdržel již druhou významnou cenu za tento systém – loni za realizaci projektu eRecept získal prestižní cenu Český zavináč, každoročně udělovanou v rámci renomované mezinárodní konference ISSS/V4DIS (konference zaměřená na reformu veřejné správy, rozvoj eGovernmentu a informatizaci společnosti, tradičně doprovázená konferencí Visegrad Four for Developing Information Society, V4DIS).

Storová: „Denodenní praxe ukazuje, že ePreskripce má smysl.“

Soutěž IT projekt roku organizuje Česká asociace manažerů informačních technologií (CACIO), jejíž členové reprezentují nejvyšší vedoucí a manažery v oblasti IT. I letos se uskutečnila pod záštitou vládního zmocněnce pro IT a digitalizaci Vladimíra Dzurilly. Odborná porota hodnotí především splnění cílů, dodržení rozsahu projektu, ale i jedinečnost implementovaného řešení a přínos celého projektu.

Letos bylo do soutěže přihlášeno patnáct projektů jak z komerční, tak ze státní sféry, z nichž porota vybrala osm finalistů. Výběr měli porotci podle vlastních slov velmi těžký, neboť všechny projekty byly něčím výjimečné, při hodnocení tak hrálo roli i dokončení v předpokládaném harmonogramu, tedy bez zpoždění, a také bez navýšení plánovaného rozpočtu.

„Především musím pogratulovat kolegům z realizačního týmu a poděkovat jim za odvedenou práci. Ocenění tohoto typu jsou ale pro nás všechny nesmírnou vzpruhou, neboť i rok po zavedení povinné elektronické preskripce čelíme stále výtkám části zdravotnické veřejnosti ohledně jejího fungování. Věřím, že denodenní praxe stále častěji ukazuje, že ePreskripce má smysl a že je správné ji i nadále rozvíjet tak, aby pacientům, lékařům i lékárníkům přinášela co největší užitek,“ řekla Irena Storová, ředitelka SÚKL.

Cena ve formě plakety s kopií žezla soutěže byla porotou udělena jak uživateli, tedy SÚKL, tak dodavateli systému, kterým je společnost Solitea Business Solutions.

Systém eRecept se stále vyvíjí

Mezi výhody dnešní podoby eReceptu patří zejména vyšší míra bezpečí pacienta při výdeji léku, možnost předepsání léku bez návštěvy ordinace nebo více možností předání identifikátoru.

I nadále je však eRecept průběžně modernizován a doplňován, mimo jiné i na základě požadavků odborné veřejnosti. V letošním roce má být největší chystanou změnou dlouho očekávaný sdílený lékový záznam. „Aktuálně je již k dispozici samotnému pacientovi, každý může zdarma využít webovou nebo mobilní aplikaci, v níž má přehled o všech předepsaných, případně vydaných eReceptech. Tou hlavní přidanou hodnotou a novinkou bude doplnění pravidel pro sdílení lékového záznamu lékaři a lékárníky,“ doplnila Storová.

Jak uvádí SÚKL v tiskové zprávě, loňský rok uzavřelo české zdravotnictví s 58,5 milionu předepsaných a 56 miliony vydaných eReceptů. „Nárůsty počtu předepsaných eReceptů jsou znatelné i v meziročním srovnání. Zatímco v lednu loňského roku bylo předepsáno jen něco přes čtyři miliony eReceptů, letos to bylo už téměř sedm milionů eReceptů,“ píše SÚKL a zájemce o další podrobnosti na téma elektronické preskripce (včetně statistik) odkazuje na webové stránky www.epreskripce.cz.