Elektronické neschopenky podle praktických lékařů nefungují bez problémů, vyplnění je časově náročné a systém často vypadává. Při hodnocení eNeschopenky se tak stanovisko praktiků diametrálně odlišuje od názoru ministerstvapráce a sociálních věcí (MPSV). Praktičtí lékaři proto v otevřeném dopise apelují na ministryni Janu Maláčovou, aby o e-neschopenkách nepodávala zavádějící informace a začala dlouhodobě neúnosnou situaci ihned řešit. Novináři byli o tomto kroku informováni 21. ledna. 

Lékaři předkládají konkrétní problémy

„Ministerstvo klame veřejnost, že e-neschopenky fungují, a pokud nefungují, jsou vinni všichni kolem kromě ministerstva. Bohužel musíme konstatovat, že se jedná o nedodělek, který není plně elektronický, a co je elektronické, zdaleka nefunguje tak, jak to pacienti, lékaři a zaměstnavatelé potřebují,“ říká předseda Sdružení praktických lékařů MUDr. Petr Šonka.

Praktici v dopise ministryni představují zásadní problémy, se kterými se v praxi potýkají. Ostrý start neschopenek bez možnosti předchozího vyzkoušení si tak vybírá svou daň. Lékaři řeší technologické a administrativní problémy a nemohou se plně věnovat léčbě pacientů.Naprosto nepochopitelné je podle nich například zpracovávání odeslané neschopenky, které jak se ukazuje, trvá často mnoho hodin, a dokonce i dní. Během této doby nelze s e-neschopenkou nic dělat, nelze nastavit či měnit pacientům vycházky, odeslat lístek napeníze, nebo neschopenku na žádost pacienta ukončit.

„Nikdo neví, v jakém stavu vlastně neschopenka je, jestli vůbec vznikla a zda ji může vidět zaměstnavatel. Je to další jasný důkaz nepřipravenosti systému, který byl neuváženě a zbrkle spuštěn v ostrém režimu, přestože měl rok běžet ve zkušebním provozu,“ vysvětluje doc. Svatopluk Býma, předseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP.

Systém zlobí i několikrát denně, nad lékaři přitom visí sankce za vypisování „papíru“

Opakované problémy zaznamenávají lékaři při vyplňování e-neschopenky i několikrát denně, například při změně zaměstnavatele. Systém lékaře nepustí, pokud nevyplní zaměstnavatele, ale pacienti ho často neznají.

„Při mnoha jednáních v minulosti nám Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) přislíbila, že při neztotožnění jakéhokoli údaje bude možno pokračovat bez zdržení dál s tím, že ho úředníci ČSSZ poté sami doplní. Je to typická,časově velmi náročná práce za úředníky, kterou ale MPSV nehradí,“ připomíná doc. Býma.

Lékaři vytýkají ministerstvu také to, že při nevypisování e-neschopenek mohou dostat až několikatisícové pokuty. V případě výpadků serveru přitom nemají jinou možnost než vypsat pracovní neschopnost ručně. „Pracovníci ČSSZ nám nejsou při problémech nápomocní. Je paradoxní, že ČSSZ zdravotníkům za práci nic neplatí, ale za její ,špatné‘ provedení hrozí finančními sankcemi. Jinými slovy: doktore, pracuj pro můj úřad zdarma, nestěžuj si na to, že jsi dostal špatný pracovní nástroj, a pokud s ním nebudeš dobře pracovat, dostaneš pokutu,“ říká MUDr. Šonka.

Praktičtí lékaři proto žádají ministryni Janu Maláčovou o schůzku, kde by se mohli společně zabývat řešením této dlouhodobě neudržitelné situace. „Jsme přesvědčení, že řadu problémů je možné vyřešit během krátké doby. Není však možné je zlehčovat nebo před nimi zavírat oči,“ uzavírá MUDr. Petr Šonka.