Ministerstvo zdravotnictví koncem září představilo návrh úhradové vyhlášky pro příští rok. Počítá s tím, že vybere o 15 miliard korun víc než letos. Konkrétně 3,5 miliardy zaplatí navíc stát za státní pojištěnce, zbylých 11,5 miliardy je vyšší výběr pojistného za zaměstnance, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP). Resort zdravotnictví ovšem plánuje utratit 16 miliard korun (viz Plánované nárůsty úhrad v roce 2018).

„Budeme se snažit segmenty ještě uskromnit, abychom se dostali na 15 miliard, nebo budeme muset sáhnout do přebytků, které z letošního roku díky růstu ekonomiky jsou," uvedl náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní pojištění Tom Philipp.

Nejzásadnější suma, konkrétně 9,2 miliardy korun, poputuje podle návrhu úhradové vyhlášky na akutní lůžkovou péči. Nemocnicím průměrně porostou paušály o 13,4 % oproti roku 2016 s tím, že menší zdravotnická zařízení dostanou přidáno více ve srovnání například s fakultními nemocnicemi. Ministerstvo tím chce zaručit, že budou moci všichni poskytovatelé lůžkové péče o 10 % navýšit tarifní platy.

Úhrada za péči na akutní lůžkách bude stejně jako v předchozích letech vycházet z referenčních hodnot, v tomto případě z roku 2016. Pokud poskytovatel „prodá“ zdravotní péči ve výrazně větším objemu, než tomu bylo v loňském roce, stane se to pro něj finančně nevýhodné. Například pokud dosáhne 110 % objemu, 100 % bude hrazeno v plné výši, ovšem zbylých 10 % tzv. nadprodukce pouze z 85 %. „Nechceme podporovat navyšování počtu hospitalizací a počtů výkonů. Naopak žádoucím trendem je přesouvat výkony do ambulantní sféry,“ okomentoval návrh náměstek ministra Tom Philipp.

Tato úprava se nevztahuje na všechny výkony. Například porody a péče o novorozence budou hrazeny bez limitu. „To nikdo nemůže našvindlovat. Dáváme tím jednotlivým zařízením impulz, aby soutěžila o pacientky a zároveň je motivujeme k co nejlepší péči,“ konstatoval Philipp.

 

Centrová léčba bude diferencována

Na centrovou léčbu plánuje ministerstvo přidat v příštím roce 1,1 miliardy korun, čímž navýší finance v průměru o 7 % ve srovnání s letoškem. Rozdíl je v plánovaném způsobu přerozdělování peněz. Zatímco dosud dostávala centra na všechny segmenty v průměru přidáno stejně, v příštím roce se bude více diferencovat. Procentuálně nejvíce si polepší infekční (16 %) a hematologická (12 %) oddělení, kde podle ministerstva finance chybí nejvíce.

Systematické navyšování úhrad pro praktické lékaře ve vyhlášce chybí. Ministerstvo praktikům dává opět možnost dosáhnout na vyšší finance tím, že si budou aktivně zvát své pacienty na prevenci. Konkrétně se úhradová vyhláška zavazuje zvýšit kapitační sazby o 50 haléřů těm poskytovatelům, kteří provedou během roku 2018 alespoň u 30 % svých registrovaných pojištěnců ve věku od 40 do 80 let preventivní prohlídku. Lékaři budou také bonifikováni, pokud mají akreditaci k uskutečňování vzdělávacího programu nebo se zúčastní alespoň deseti služeb na pohotovosti.

Návrh úhradové vyhlášky nyní prochází vnitřním i meziresortním připomínkovým řízením, vyjadřovat se k němu mohou zdravotní pojišťovny, zástupci jednotlivých segmentů zdravotní péče, odborné společnosti i další resorty. Následně do 10. října bude ministerstvo vypořádávat připomínky a poté návrh odešle na legislativní radu vlády. Po projednání bude návrh zaslán do sbírky zákonů tak, aby mohl být publikován do 31.října tohoto roku.