Předběžná data z tohoto hodnocení byla oznámena během letošního ročníku evropského kongresu o RS (ECTRIMS 2019), celosvětově největší odborné akce věnované tomuto onemocnění, a vyplývá z nich následující informace: prozatím se potvrdilo jen to, že tato metoda je u pacientů s RS bezpečná.  

Studie fáze II klinického výzkumu nazvaná MESEMS je multicentrická, mezinárodní, akademická, iniciovaná investigátory, randomizovaná, dvojitě zaslepená, kontrolovaná placebem a posuzuje se v ní případná možnost léčby RS autologní transplantací mezenchymálních kmenových buněk z kostní dřeně. Tu část pacientů podstoupila hned při vstupu do studie a část po 24 týdnech (design studie zahrnuje cross-over). Dosavadní závěry prokázaly, že bezpečnostní profil metody je srovnatelný s placebovou větví. Nedoložily však jakýkoli efekt v podobě potlačení zánětu mozku (podle počtu gadolinium enhancujících lézí detekovaných magnetickou rezonancí).

Vědci však očekávají, že další analýzy, tentokrát zaměřené na výsledky v sekundárních cílových ukazatelích, mohou říci více. Jejich závěry by měly být známy v následujících měsících.

V časné analýze mezenchymální kmenové buňky demonstrovaly důležitý trend vedoucí k poklesu roční míry relapsů oproti placebu. V příštích týdnech zahájíme analýzu efektu léčby v několika dalších klinických a MRI parametrech,“ vysvětlil Antonio Uccelli ze San Martino Hospital, Genoa, jeden z hlavních investigátorů studie MESEMS. Výzkumníci se zaměří i na porovnání různých podskupin pacientů, neboť považují za pravděpodobné, že se může objevit individuální efekt léčebné metody.

Ze Stockholmu redakce