Zařízení budou moct využívat nejen mentálně postižení, kteří umírají, ale i mentálně postižení s nevyléčitelnou chorobou, kteří potřebují zvýšenou péči. Hospice je totiž podle Kohoutové odmítají. "My za svými klienty chodíme na návštěvy do nemocnic a mnoho umírajících klientů s mentálním postižením končilo na popruzích. To byl velký impuls pro to, abychom moc prosili Prahu, aby zainvestovala takovou domácnost," řekla Kohoutová.

Nové zařízení nemá ničím připomínat nemocnici, naopak má simulovat domov. Kromě pokojů klientů je tu obývací pokoj s kuchyňskou linkou. Sloužit zde budou zdravotní sestry společně s pracovníky sociální péče. Domov Sulická je sociálním zařízením, proto nezaměstnává lékaře.

Domácnost nemá sloužit pouze klientům Domova Sulická, ale postiženým z celé republiky, přednostně z hlavního města. "V rámci této domácnosti nabídneme i vzdělávání kolegů z jiných zařízení," doplnila Kohoutová.

Domov Sulická nabízí pobytovou službu a chráněné bydlení pro lidi s mentálním či kombinovaným postižením. Pečuje o děti od tří let po seniory. Ve dvou objektech má 159 lůžek a 12 míst v chráněném bydlení. Pokoje jsou tu maximálně dvoulůžkové.