Bussiness Wire: Výsledky největší real-world studie o COVID-19

Společnost Sermo, globální analytická a informační společnost působící ve zdravotnictví, zveřejnila výsledky své dotazníkové studie o COVID-19 v reálném světě, do které se zapojilo více než 6200 lékařů z 30 zemí (zapojeny byly Spojené státy americké, Kanada, Argentina, Brazílie, Mexiko, Německo, Itálie, Spojené Království, Francie, Španělsko, Belgie, Nizozemsko, Švédsko, Turecko, Polsko, Finsko, Irsko. Švýcarsko, Rakousko, Dánsko, Norsko, Řecko, Taiwan, Japonsko, Jižní Korea, Austrálie, Čína, Indie a Hong-Kong).

Minimální velikost vzorku v každé zemi byla 250 respondentů. Při takové velikosti vzorku je. Do studie bylo zařazeno 30 zemí, a to Respondenti nezískali žádné pobídky ani odměny.

Vzorek byl dostatečně velký a reprezentativní k tomu, aby byly výsledky průkazné a dosáhly statistické významnosti (odhadovaná přesnost +/- 6 % a míra spolehlivosti 94 %).

 

Léčba COVID-19 a její účinnost

 • Mezi tři nejpoužívanější způsoby léčby pacientů s COVID-19 patří léky proti bolesti a horečce (56 %), azitromycin (41 %) a hydroxychlorochin (33 %).
 • Hydroxychlorochin v léčbě COVID-19 užívají nejvíce lékaři ve Španělsku (72 %), Itálii (49 %), Brazílii (41 %), Mexiku (39 %), Francii (28 %), Spojených státech amerických (23 %), Německu (17 %), Kanadě (16 %), Velké Británii (13 %) a v Japonsku (7 %).
 • Z 15 navrhovaných způsobů léčby COVID-19 označilo nejvíce lékařů hydroxychlorochin jako nejúčinnější (37 % ze všech lékařů, kteří COVID-19 léčí). Lékaři z jednotlivých zemí, hlasovali pro hydroxychlorochin takto: Španělsko (75 %), Itálie (53 %), Čína (44 %), Brazílie (43 %), Francie (29 %), Spojené státy americké (23 %), Velká Británie (13 %).
 • Nejčastěji užívané dávkování hydroxychlorochinu je 400 mg dvakrát denně první den, poté 400 mg denně po dobu 5 dní (38 %); 400 mg dvakrát denně první den, poté 200 mg denně po dobu 4 dní (26 %).
 • Mimo USA se hydroxychlorochin používá také pro diagnostikované pacienty s COVID-19 s mírným až závažným průběhem onemocnění, zatímco ve Spojených státech amerických se tato léčba užívá nejčastěji pro vysoce rizikové pacienty s diagnostikovanou chorobou COVID-19.
 •  Celosvětově předepisuje hydroxychlorochin profylakticky (v rámci prevence) 19 % lékařů (u vysoce rizikových pacientů), resp. 8 % lékařů (u pacientů s nízkým rizikem)

 

Prioritizace léčby v případě nedostatku ventilátorů

 • Ve všech zemích s výjimkou Číny se uvádějí následující hlavní kritéria při rozhodování o napojení na ventilátor: pacienti s nejvyšší šancí na uzdravení (47 %); pacienti s nejtěžším průběhem a nejvyšším rizikem úmrtí (21 %) a pacienti, kteří nejlépe reagují na léčbu (15 %). V Číně byly priority opačné a na ventilátor byli připojeni nejčastěji pacienti s nejtěžším průběhem a nejvyšším rizikem úmrtí.
 • Spojené státy americké upřednostňují pacienty, kteří nejlépe reagují na léčbu.
 • Francie, Japonsko a Itálie upřednostňují pacienty podle věku.
 • Brazílie a Rusko upřednostňují pacienty s vyšším rizikem úmrtí.

 

Průměrná čekací doba na otestování

 • Ve Spojených státech amerických je průměrná čekací doba na test 4–5 dní, přičemž 10 % případů čeká déle než 7 dní.
 • 14 % lékařů z USA a více než 50 % lékařů z Evropy a Japonska potvrzuje, že výsledky testů dostanou do 24 hodin. V Číně 73 % lékařů dostane výsledek testu do 24 hodin, zatímco 8 % lékařů ho dostane do jedné hodiny.

 

Vrchol pandemie, účinnost restrikcí a očekávání druhé vlny

 • Ve Spojených státech amerických 63 % lékařů doporučuje, aby byly restrikce uvolněny nejdříve za 6 či více týdnů a 66 % lékařů se domnívá, že pandemie bude kulminovat nejdříve za 3–4 týdny.
 • 83 % lékařů globálně předpokládá, že přijde druhá vlna pandemie. Ve Spojených státech amerických příchod druhé vlny předpokládá 90 % lékařů, v Číně jen 50 % lékařů.

Všechny výsledky jsou založeny na názorech a pozorováních lékařů a nenahrazují oficiální platné lékařské postupy a odborná doporučení.

www.businesswire.com/news/home/20200402005460/en/