Posílit roli praktických lékařů, kteří by měli zaujmout pozici určitých průvodců pacientů zdravotním systémem. To bylo jedno z letošních doporučení Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pro zdravotnictví České republiky. Konkrétní opatření byly mj. předmětem včerejší konference v Praze za účasti zástupců českého ministerstva zdravotnictví i autorů studie z OECD.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) slíbil, že chystané kroky v rámci reformy primární péče představí ještě letos. „Ve spolupráci se SÚKL odbouráváme některá administrativní opatření ve smyslu restrikce léků, to znamená, že praktickým lékařům umožníme předepisovat některé léky, které dosud předepisovat nemohli, zvlášť pro chronické pacienty, které mají v péči,“ konstatoval ministr Vojtěch. Ministerstvo také avizovalo, že chce upravit systém úhrad pro praktické lékaře. Tj. do budoucna fixovat kapitační složku úhrady a naopak podporovat tu výkonovou. „Cílem je motivovat praktické lékaře více k práci, když to tak řeknu,“ konstatoval ministr.

Dalším bodem reformy je budování sdružených praxí, ve kterých bude pracovat více lékařů a sester, navzájem se budou moci vykrývat, a tím lépe vyjdou vstříc potřebám a časovým možnostem běžné populace. „Pacienti si stěžují, že když jdou k praktickému lékaři v 15 hodin, již ho tam nenajdou. Chceme, aby pacient dostal ve sdružené praxi péči od rána do večera,“ řekl ministr.

Nový portál s ověřenými informacemi pro pacienty

Ministerský tým také avizoval vznik národního zdravotnického informačního portálu, který by měl být spuštěn na počátku roku 2019 a jenž by měl přinášet rozsáhlé informace pro pacienty garantované státem i odborníky. Občané by se měli na tomto webu dočíst jednak informace o dostupnosti zdravotní péče, lékařů, obecně o fungování zdravotnictví. „Cílem je jednak edukovat, jednak nabídnout co nejširší množství informací, aby je pacient nemusel získávat pokoutně na různých serverech a navíc často ve stylu jedna paní povídala. Chceme, aby šlo o informace garantované státem, aby z nich pacienti mohli vycházet a mohli se na ně spolehnout,“ uvedl Adam Vojtěch.

Zástupci OECD kromě reformy primární péče také doporučili například omezit vliv úhradových vyhlášek, zavést platby za výkonnost nemocnic a ambulancí, zvýšit kapacitu lékařských fakult, podporovat eHealth či vybalancovat příjmy do systému zdravotní péče.

Doporučení pro ministerstvo zdravotnictví jsou součástí zprávy hospodářského přehledu OECD, která vychází každé dva roky. Jak uvedl stálý představitel České republiky při OECD Petr Gandalovič, letos je to po 15 letech poprvé, kdy se OECD takto intenzivně a konkrétně zabývala právě tímto rezortem.