"Změna nastala po rezignaci předchozí dlouholeté ředitelky Michaely Tomanové, která odešla na základě obrovské vlny nespokojenosti s jejím stylem jednání. Organizaci nyní čeká také personální audit a řada kontrol zřizovatele v oblasti hospodaření a odměňování zaměstnanců," uvedl hejtman Martin Netolický (ČSSD) na facebooku.

Kraj bude mít hotový personální audit v polovině května. Tomanová odchází po 19 letech, chce se věnovat rehabilitaci. Dříve v písemném vyjádření uvedla, že skloubit manažerskou a lékařskou práci bylo velmi náročné.

Nová ředitelka vystudovala Univerzitu Palackého v Olomouci a následně Slovenskou zdravotní univerzitu v Bratislavě. Od roku 1993 působí na různých pozicích krajského zdravotnictví. Byla sestrou specialistkou, staniční sestrou, manažerkou operačních oborů v nemocnici v Ústí nad Orlicí a nyní je v Litomyšli náměstkyní pro ošetřovatelskou péči.

"Personální změna s ohledem na rezignaci dosavadní paní ředitelky bohužel poněkud předbíhá plánovaný nezávislý audit. Nicméně i tak je dobré ještě znovu a objektivněji vyhodnotit důvody nedávné eskalace personálních nepokojů v daném zařízení a především pak ukázat, co konkrétně zde zlepšit," uvedl krajský radní Ladislav Valtr (ODS).

Krátkodobým úkolem nové ředitelky bude vyslyšet doporučení auditorů. Ve střednědobém čase by se pak měla zaměřit na užší spolupráci a vazbu rehabilitačního zařízení s krajskými nemocnicemi poskytujícími akutní péči, dodal Valtr.