Toxikologické informační středisko (TIS) při Klinice pracovního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty UK je jediným pracovištěm svého druhu v celé České republice. Nabízí celou řadu služeb spojených s akutním nebo chronickým toxickým působením látek na živé organismy a životní prostředí. Konkrétně v loňském roce středisko řešilo téměř 20 000 dotazů, ať už od zdravotnických zařízení, anebo od laické veřejnosti. 

Nejvíce konzultací, více než 38 %, se týkalo otravy z léků. Na druhém místě se umístily dotazy spojené s čistícími a jinými přípravky. Loňský rok také přinesl nebezpečí nových drog, syntetických kanabinoidů. K sérii intoxikací konkrétně došlo v září v Ostravě, Hlučíně a na Opavsku. Otravy měly nečekaně rychlý nástup závažných příznaků (halucinace, bezvědomí, křeče), a to i po malé dávce drogy. „Syntetické kanabinoidy jsou účinnější než klasická marihuana. Jejich účinek nelze předvídat, protože výrobci dodávají na trh neustále nové látky s mírně pozměněnou strukturou, aby se vyhnuli legislativnímu postihu. Situaci dále komplikuje fakt, že droga je nasprejovaná na levnou rostlinnou drť a jejich přítomnost v těle nezachytí běžné testování na THC (účinná látka marihuany). Možnosti terapie intoxikace syntetickými kanabinoidy jsou zatím omezené, antidotum neexistuje a léčba probíhá symptomaticky,“ informuje prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., vedoucí Toxikologického informačního střediska VFN.

Od loňského roku odborníci z TIS řeší také případ chronické otravy kobaltem z kovové endoprotézy kyčelního kloubu. Ta se opotřebovala a obrousila drobnými částečkami předchozí keramické náhrady. V oblasti kyčelního kloubu se pak hromadila kovová drť. Pacient trpí kardiomyopatií (ta byla dříve známá u pijanů piva, do kterého se kobalt přidával pro stabilizaci pivní pěny) s opakujícími výpotky v osrdečníku, sníženou funkcí štítné žlázy s poškozením periferních nervů. „Uvažuje se i o transplantaci srdce a reoperaci kyčelního kloubu, operační zákroky je však potřeba pečlivě zvážit, vzhledem k dalším závažným poruchám. Pacienta už několik měsíců léčíme chelatační léčbou, pomocí níž se daří snižovat zátěž kobaltem v rámci přípravy k operacím,“ informuje prof. Pelclová.

Toxikologické informační středisko také varuje před některými jarními rostlinami.„V souvislosti s aktuálním obdobím bychom si měli dát pozor zejména na riziko záměny medvědího česneku za konvalinku vonnou nebo ocún jesenní. Při požití listů ocúnu jesenního může jít o fatální chybu,“ upozorňuje PharmDr. Eliška Procházková z Toxikologického informačního střediska VFN a dodává: „V roce 2018 jsme řešili případy 4 pacientů, kde naštěstí požité množství nebylo smrtelné. Během 24 hodin se u nich objevilo opakované zvracení a průjem. Tyto příznaky nelze podcenit a pacienta je třeba monitorovat pro možný rozvoj selhání jater a ledvin, změn v krevním obraze, dysrytmií, kómatu i multiorgánového selhání. Zde totiž neexistuje protijed."