Radiofarmakum nehradí pojišťovny. Ústav to s nimi projedná. Zatím chce formou studie metodu použít u 50 lidí. Dá na to 7,5 milionu.

Neuroendokrinní nádory patří k vzácným. V zemi jimi trpí stovky lidí. Ústav jich eviduje 380. Nemocnému způsobují podle Svobody potíže jako nekontrolované průjmy, vysoký krevní tlak, závratě a v konečném důsledku mohou být i smrtelné.

Právě s diagnózou těchto nádorů může pomoct radiofarmakum Galium (68GA-DOTA-TOC). Po aplikaci do krve pacienta vyhledá endokrinní nádorové buňky v těle a na nějakou dobu je zvýrazní. Lékaři je pak mohou vidět na speciálním přístroji SPECT/CT a určit rozsah onemocnění. "Jinými metodami jsme mohli odhalit nádory velké kolem jednoho centimetru.

Pomocí radiofarmaka objevíme i nádory kolem pěti milimetrů," uvedl primář oddělení nukleární medicíny ústavu Zdeněk Řehák. Díky tomu lze zahájit léčbu dříve. Podle Řeháka je navíc metoda s použitím Galia šetrnější k pacientům, protože oproti jiným vyšetřením klesá na třetinu radiační zátěž, ale také trvá dvě hodiny oproti jinému, třeba i dvoudennímu vyšetření.

Léčba pak většinou spočívá v chirurgickém odstranění nádoru a cílené terapii. Časem se chce ústav dopracovat k použití radiofarmaka nejen pro odhalení nádoru, ale také pro léčbu. V praxi by to znamenalo, že použitím Galia by lékaři nádory našli a druhé aplikované radiofarmakum by se zaměřilo na zničení nádorů.

Radiofarmaka u endokrinních nádorů se používají už v zahraničí, v ČR to podle náměstkyně ústavu Šárky Kozákové nebylo možné s ohledem na legislativu a absenci registrace generátoru a kitu, která je potřebná k výrobě radiofarmaka. Ústav však používá jiná radiofarmaka, například pro odhalení nádorů mozku.