Předkladatelka návrhu Alena Dernerová(klub STAN) plánuje ve Sněmovně uspořádat debatu zastánců jednotlivých metod práce s autisty. Proti úvahám o tom, že by změny mohly znamenat ohrožení péče o postižené, na plénu uvedla, že chce srovnat možnosti všech, kteří mají nějakou poruchu.

Senátorská předloha stanovuje rámec pro uznávání kvalifikace terapeutů využívajících jiné metody pro léčbu pacientů s poruchami autistického spektra, tedy dětí s autismem, než je aplikovaná behaviorální analýza (ABA). Platná úprava stanoví podmínky pouze pro behaviorálního analytika, jeho asistenta a technika.

Návrh má zákonem uznat další v Česku rozšířené metody, včetně terapie hrou, dále strukturované učení, které využívá vizualizaci a předvídatelnost (metoda TEACCH), terapie založené na vztahu a naturalistickém přístupu, sdílení emocí na podkladě vývojové psychologie (metoda OTA) nebo metody rodinné terapie. Při projednávání novely zákona v roce 2017 se změnu prosadit nepodařilo. Proti se postavila například Česká lékařská komora. Podle odpůrců návrhu změna dostatečně jasně nevymezuje rozdíly mezi rolemi nově zaváděného terapeuta a nyní fungujícími analytiky.

Podle Senátem dnes schváleného znění novely by terapeut mohl s klienty pracovat na základě indikace dětského a dorostového psychiatra, psychiatra nebo psychologa.