Občané, státní i soukromé organizace a další subjekty chtějí
finančně podpořit pozůstalé a oběti útoku. 
FN Ostrava proto vyhlásila veřejnou sbírku a zřídila transparentní bankovní účet číslo: 73030761/0710.
Dárci mohou na tento sbírkový účet přispívat do 31. března 2020. Děkujeme! O stavu sbírkového účtu bude FN Ostrava pravidelně informovat na svém webu (www.fno.cz).