"Myslím, že bez nadsázky mohu říci, že byl a bude jednou z nejvýraznějších osobností české pneumologie, která šířila slávu českého plicního lékařství i za hranicemi naší vlasti. Jsme a budeme na něj hrdí a bude v našich duších i srdcích nadále přebývat," napsala prof. Vašáková ve svém vyjádření za Výbor ČPFS ČLS JEP.  

 

Zdroj fotografie: webové stránky ČPFS ČLS JEP