Česká republika má první specializované pracoviště v civilním sektoru, které bude mít za úkol chránit občany před vysoce nakažlivými nemocemi. Koncem roku 2019 získala Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce (NNB), Praha, oficiální statut centra specializované péče pro izolaci pacientů s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc (viz Nové centrum v Nemocnici Na Bulovce). 

Při podezření na vysoce nakažlivou nemoc musí lékař ihned kontaktovat epidemiologa a centrum v NNB

Podle informací uvedených v tiskové zprávě vydané NNB se do Evropy kvůli stále dostupnějším možnostem cestování do exotických destinací, například Afriky, několikrát za rok dostávají nemoci jako MERS čiplicní forma moru, vzácně krvácivá horečka typu ebola nebo lassa. Přicestuje-li tedy někdo z oblastí, kde se vyskytuje potenciálně nebezpečná nákaza, a zjevně trpí příznaky vysoce nakažlivé nemoci, bude v co nejkratším čase hospitalizován právě ve specializovaném centru na Bulovce. Pouze takto lze předcházetrozšíření nákazy v ČR.

MUDr. Hana Roháčová, Ph.D., primářka jmenované kliniky NNB, upřesnila: „Vždy musí být velmi pečlivě a správně zvážena všechna rizika. Pokud má lékař podezření na vysoce nakažlivou nemoc, musí okamžitě kontaktovat orgány na ochranu veřejného zdraví, což je epidemiolog a následně naše specializované centrum. S pacientem se pochopitelně zachází ve zcela specifickém režimu. Musí být chráněno jeho okolí – ostatní pacienti, personál nemocnice i převozová služba. Zásadní je, aby se pacient co nejrychleji ocitl ve speciálním bioboxu – uzavřeném prostoru, ze kterého je znemožněn únik choroboplodných zárodků.

Přibude lůžko pro poskytování intenzivní péče

MUDr. Roháčová dále sdělila, že v současném bioboxu jsou odborníci schopni poskytnout pacientovi základní léčbu, nicméně nelze v něm provádět umělou plicní ventilaci a očišťovací metody – napříkladdialýzu při selhání ledvin.Během letošního roku je proto v plánu také rozšíření centra o lůžko s možností poskytování intenzivní péče. Po dokončení nutných úprav bude tedy v Nemocnici Na Bulovce k dispozici tzv. intenzivní lůžko, u nějž bude možné poskytovat širší spektrum zdravotní péče. Předcházející nezbytnou přestavbu části stávajících prostor na jednotce intenzivní péče již ministerstvo zdravotnictví schválilo.


Nové centrum v Nemocnici Na Bulovce


  • disponuje ochrannými pomůckami, obleky s filtro-ventilační jednotkou i vlastním přístrojem pro základní laboratorní vyšetření
  • má speciálně vyškolený tým 25 zdravotníků, sestávající z lékařů a středního zdravotnického personálu
  • při nahlášení podezření na vysoce nebezpečnou nákazu je tým schopen aktivovat centrum dohodiny
  • jsou připraveny třibioboxy s kapacitou až čtyř pacientů –v jednom z nich může být napříkladmatka s dítětem
  • v případě, kdy se u pacienta potvrdí vysoce nakažlivá nemoc, dojde současněk aktivaci speciální vojenské biologické nemocnice v Těchoníně –ta se kapacitně zvládne postarat i o osoby, které byly v kontaktu s infikovaným pacientem