Průměrný plat lékaře v Krajské zdravotní je 90 404 korun, zdravotní sestry pak 31 264 korun. Celkem má společnost 6523 zaměstnanců. Nová kolektivní smlouva je dvouletá, platit začne 1. července. Podle předsedy představenstva Jiřího Nováka se vedení společnosti snaží naplnit požadavky zaměstnanců a příjmy zvyšovat. "Již dnes jsme v odměňování lékařů v rámci České republiky na prvním místě a u zdravotních sester je Krajská zdravotní do třetího místa," řekl ČTK Novák.
Ve společnosti působí 11 odborových organizací, kolektivní smlouvu podepsaly všechny. "Oceňuji garanci mzdových nárůstů, včetně kvalifikačních časových automatů. Krajská zdravotní je první nestátní zdravotnickou společností, která navýšení o deset procent provedla," doplnil ředitel společnosti Petr Fiala. K dalšímu růstu platů podle něj může dojít v případě navýšení úhradové vyhlášky.
Od příštího roku společnost rozšíří také benefity. O 20 procent zvýší částku na sociální náklady. Ročně do nich dá skoro 40 milionů korun. "V tomto navýšení se odráží například zvýšení hodnoty daru za odběry krve a krevní plazmy, zvýšení celkové částky určené na sport a kulturu, zvýšení základní hodnoty daru poskytovaného při výročích trvání pracovního poměru a také vyšší hodnota daru při odchodu do důchodu," dodal Chrástecký.
Krajská zdravotní je akciová společnost, jejímž jediným akcionářem je Ústecký kraj. Spadají pod ni nemocnice v Ústí nad Labem, Děčíně, Teplicích, Mostě a Teplicích.