Vyplývá to z analýzy ZP MV ČR, která je druhou největší zdravotní pojišťovnou v zemi. Zatímco průměrné náklady na léčení jednoho pojištěnce činily v roce 2013 celkem 22 551 Kč, o pět let později už to bylo 32 467 Kč. Jen náklady na péči, tedy hospitalizace, zdravotnické prostředky či ambulantní léčbu za posledních pět let vzrostly o celých 136 % na částku 1,031 miliardy Kč. V roce 2017 poprvé v historii převýšily celkové náklady na léky, jež se pohybovaly na úrovni jedné miliardy Kč.

Celkem 81 % klientů ZP MV ČR s diabetem trpí zároveň vysokým tlakem (hypertenzí). Nejčastější komplikací diabetu je ischemická choroba srdeční, trpí jí 19 % diabetiků ZP MV ČR, tedy více než 12 000 lidí. 6 %, tedy téměř 4 000 diabetiků ZP MV ČR prodělalo cévní mozkovou příhodu. Oční komplikace má více než 7 700 z diagnostikovaných diabetiků ZP MV ČR, což je 12 % nemocných.

 „Ačkoliv z analýzy vyplývá, že během let 2013 až 2017 se postupně zvyšuje kvalita poskytovaných zdravotnických služeb, rezervy stále existují,“ říká Ivana Cimalová, ředitelka Odboru zdravotnického ZP MV ČR. Přestože je u diabetiků doporučeno odebírat hladinu glykovaného hemoglobinu 1x za půl roku, vyšetření v této frekvenci absolvovalo v prvním pololetí roku 2013 pouze 68 % pacientů, ve druhém pololetí 2017 se podíl takto vyšetřených pacientů zvýšil na 70 %. Alespoň 1x ročně byla hladina glykovaného hemoglobinu v roce 2013 vyšetřena u 80 % pacientů, v roce 2017 se tento podíl zvýšil na 87 % pacientů.

Oční vyšetření absolvovala v roce 2017 pouze třetina diabetiků. „Toto číslo nemůžeme považovat za uspokojivé při vědomí, že těžký diabetes může vést až k slepotě. O něco lepší výsledky jsou u vyšetření hladiny cholesterolu, které absolvovalo v roce 2013 celkem 63 % diabetiků, o pět let později 66 %. Otázkou ovšem zůstává, zda příčinou jsou lékaři, kteří vyšetření neindikují anebo pacienti, kteří – i když ho mají předepsané – se na něj nedostaví,“ uzavírá Ivana Cimalová.