"Rada města konstatovala, že ze strany jednatelky nemocnice nejsou dlouhodobě činěny kroky k plnému zajištění nasmlouvané zdravotní péče. Jednatelka též do současné doby nepředložila požadovanou koncepci rozvoje nemocnice a nepravdivě informovala o její finanční kondici," řekl starosta Tomáš Mach (Nymburk s klidem). Podniknuté kroky jsou podle něj v zájmu občanů, pacientů, nemocnice i jejího personálu.

Současná koalice chce podle Černohouse provozovat nemocnici, která poskytuje kvalitní služby pacientům v regionu, cílem není její prodej, o kterém se spekuluje. Město pracuje na plánu rozvoje, který bude odrážet potřebu zdravotních služeb v regionu, včetně jejich předpokládaného budoucího vývoje a zároveň bude ekonomicky únosný.

"V lednu letošního roku proběhlo jednání na Krajském úřadu Středočeského kraje, kde bylo vedení města upozorněno, že Nemocnice Nymburk má vážné problémy ve spolupráci se záchrannou službou Středočeského kraje při zajištění péče o akutní pacienty," řekl Černohous.

Nymburskou nemocnici koupilo město v roce 2007 za 87 milionů korun. Současně se zavázalo, že investuje do nemocnice dvacet milionů korun. Zároveň Nymburk nemocnici od doby nákupu oddlužoval, v současnosti investuje také do rekonstrukcí jednotlivých oddělení.