Roztroušená skleróza je diagnostikována u žen minimálně dvakrát nebo třikrát častěji než u mužů a nemoc se může projevit v období, kdy mohou mít děti. Možnost vybrat si způsob léčby, který umožňuje ženám s RS pokračovat nebo začít s léčbou v období těhotenství nebo kojení je zlepšením pro ženy, kteří s touto chronickou a invalidizující nemocí žijí, i pro jejich partnery,“ říká dr. Alfred Sandrock, vedoucí lékařského výzkumu ve společnosti Biogen. „Toto doporučení dodává lékařům i jejich pacientům jistotu, když se rozhodují o léčbě přípravky Plegridy nebo Avonex, dvěma léky určenými pro léčbu relabující roztroušené sklerózy, které používá více než půl milionu lidí žijících s touto chorobou.“

CHMP vychází z údajů dostupných v Evropském registru těhotných pacientek léčených interferonem beta a dále také v národních zdravotních registrech Finska a Švédska. Údaje získané z těchto registrů týkající se výsledků těhotenství u více než 1000 pacientek a dále také poregistrační zkušenosti neukazují na zvýšené riziko závažných vrozených vad po expozici interferonu beta před početím ani během prvního trimestru těhotenství.

Délka expozice během prvního trimestru však není známa, protože údaje byly získány v době, kdy bylo užívání interferonu beta během těhotenství kontraindikováno a léčba byla pravděpodobně po zjištění či potvrzení těhotenství přerušena. Kromě toho jsou k dispozici také jen velmi omezené zkušenosti s expozicí ve druhém a třetím trimestru. Riziko spontánních potratů u těhotných pacientek vystavených působení interferonu beta nelze na základě aktuálně dostupných údajů přiměřeně vyhodnotit, ale data zatím neukazují, že by bylo zvýšené. Omezená data, která jsou k dispozici, ukazují, že hladina interferonu beta-1a vylučovaného do mateřského mléka je zanedbatelná a nepředpokládají se žádné škodlivé účinky na kojené novorozence či děti.