Aktuality

Hlavní obrázek - Idiopatické střevní záněty mají negativní dopad na reprodukční chování pacientů: první multicentrický průzkum v České republice

Negativní vliv idiopatických střevních zánětů (IBD) na reprodukční plány a fertilitu byl popsán již v několika studiích. Cílem této studie bylo zhodnotit vliv střevního onemocnění na reprodukční plány a fertilitu u pacientů s IBD v České republice. Více...