Aktuality

Hlavní obrázek - Zvýšení sérových hladin S100–A11 a AIF-1 u pacientek s dysplazií děložního hrdla

Cílem této experimentální studie bylo porovnat sérové hladiny TFF3, AIF-1, S100–A11 a DKK1 u pacientek s dysplazií hrdla děložního a u zdravých kontrol. Více...