Vzhledem k tomu vydala Česká gastroenterologická společnost aktualizaci svého Stanoviska k provádění digestivní endoskopie v podmínkách pandemie koronaviru. V tomto mimořádném vydání Newsletteru časopisu Terapie – určeném primárně gastroenterologům – Vás všemi zásadními opatřeními pro obnovu endoskopického provozu (za současné ochrany pacientů i zdravotnických týmů) provede doc. MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D., vědecký sekretář ČGS ČLS JEP.

 

Specifická rizika přenosu infekce SARS-CoV-2 při gastrointestinální endoskopii

Blízký kontakt mezi pacienty a personálem a tvorba aerosolu v průběhu endoskopie jsou významné aspekty, které je nutno v současné epidemiologické situaci zvažovat.

  

Úprava indikace endoskopických výkonů a stratifikace nemocných podle rizika infekce COVID-19.

Vzhledem k pravděpodobně nižšímu riziku přenosu infekce v průběhu dolní endoskopie, je možné nyní  postupně obnovovat především elektivní koloskopický provoz (včetně vyšetření v rámci screeningu kolorektálního karcinomu).

Nemocný indikovaný k endoskopickému vyšetření by měl být stratifikován vzhledem k riziku nákazy SARS-CoV-2. Stratifikace by měla být provedena na základě anamnestických a epidemiologických dat získaných před vlastním vyšetřením.

 

Správné provádění endoskopie na základě rizika COVID-19

K provedení endoskopie u nemocných v nízkém riziku infekce dostačuje ochrana personálu s použitím jednorázových ústenek, ochrany očí, pláště a rukavic. Endoskopie u nemocných ve vysokém riziku infekce a nemocných s COVID-19 musí zahrnovat celou řadu opatření, včetně použití specifických osobních ochranných prostředků.

 

 

 

Soubor hygienicko-epidemiologických opatření na pracovišti digestivní endoskopie

Monitorace tělesné teploty pacientů, dostupnost dezinfekce rukou a ústenek, omezování počtu nemocných a udržování jejich rozestupů v čekárnách a na dospávacích jednotkách endoskopií, možnosti telefonického i elektronického objednávání a konzultace zdravotního stavu jsou jen některá z opatření přispívajících k provádění bezpečné digestivní endoskopie v současné situaci.

 

Přečtěte si také: IBD a COVID-19 - cyklus videí s prof. Milanem Lukášem