„Chtěl bych ujistit všechny pacienty, že Česká gastroenterologická společnost přijala ve svém Stanovisku k provádění digestivní endoskopie v podmínkách pandemie koronaviru celý soubor opatření k tomu, aby bezpečnost a kvalita výkonů a vyšetření byla na stejně vysoké úrovni jako před pandemií,“ říká doc. MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D., zástupce přednosty II. interní gastroenterologické kliniky LF UK a FN Hradec Králové, a dodává: 
 
Pacienti objednaní k endoskopickému vyšetření jsou předem tříděni tak, aby se nepotkávali s potenciálně nakaženými či nemocnými osobami. Takové vysoce rizikové pacienty endoskopujeme ve zvláštním režimu, odděleně od ostatních, s použitím osobních ochranných prostředků a při zachování maximálních hygienických opatření. Také dosavadní praxe čištění endoskopů i všech prostředků používaných v průběhu endoskopie je dostatečná k tomu, aby bylo při kontaktu s nimi riziko nákazy eliminováno.“ 
 
Video k tomuto tématu s doc. Iljou Tachecím ke stažení je dostupné zde.

Plnou verzi tiskové zprávy si můžete stáhnout zde.