Kongresy

Hlavní obrázek - (R)evoluce v léčbě hemofilie
21.1.2022 | Vlastní zpráva | Kongresy domácí

Léčba hemofilie se dynamicky mění. Standardem se staly faktory s prodlouženým účinkem, slibná je, především u hemofilie A, nefaktorová léčba nezávislá na vzniku inhibitoru a o kus blíže je i genová léčba budoucnosti. Více...

Hlavní obrázek - O čem se diskutuje na poli anémií
21.1.2022 | Vlastní zpráva | Kongresy domácí

Nejčastějšími vrozenými anémiemi jsou hemoglobinopatie. Jako o novém léku se na loňském kongresu ASH diskutovalo o luspaterceptu, který moduluje signální dráhu TGF-beta a zlepšuje syntézu erytrocytů. Více...

Hlavní obrázek - Vítězí nová kombinace nad Richterovou transformací?
21.1.2022 | Vlastní zpráva | Kongresy domácí

Na léčbu venetoklaxem s obinutuzumabem a atezolizumabem odpovědělo v americké studii všech sedm zařazených pacientů s Richterovou transformací, závažnou komplikací CLL se špatnou prognózou. V pěti případech došlo ke kompletní remisi. Více...

Hlavní obrázek - CAR-T lymfocyty v léčbě lymfomů
20.1.2022 | Vlastní zpráva | Kongresy domácí

Hematologie2022: Analýza dat francouzského registru Descar-T naznačuje, že z léčby axi-cel mohou nejvíce profitovat mladí a „fit“ pacienti s R/R difuzním velkobuněčným B-lymfomem, zatímco tisa-cel může být výhodný pro nemocné starší nebo v horším stavu. Více...