Kongresy

Hlavní obrázek - Ofatumumab snížil míru PIRA u nově diagnostikovaných pacientů s relabující RS
23.4.2021 | Vlastní zpráva | Kongresy zahraniční

Post hoc analýza ze studie fáze 3 ASCLEPIOS, která byla prezentována během probíhajícího výročního zasedání Americké neurologické akademie (AAN), prokázala že ofatumumab, monoklonální protilátka proti CD20, snížil oproti teriflunomidu u nově diagnostikovaných pacientů s relabujícími formami roztroušené sklerózy (RRS) riziko progrese postižení nezávislé na relapsu (progression independent of relapse aktivity, PIRA) téměř o 60 procent. Více...

Hlavní obrázek - Léčba epilepsie v těhotenství vývoj dětí nepoznamenala
22.4.2021 | Vlastní zpráva | Kongresy zahraniční

Děti narozené ženám léčeným během těhotenství pro epilepsii, nevykazují ve věku tří let žádné vývojové opoždění ve srovnání s dětmi narozenými zdravým ženám. To je zásadní předběžný výsledek studie prezentované v průběhu letošního kongresu Americké neurologické akademie (AAN). Více...

Hlavní obrázek - Polovina dětí s PIMS má neurologické příznaky
20.4.2021 | Vlastní zpráva | Kongresy zahraniční

Pravděpodobnou příčinou multisystémového zánětlivého syndromu u dětí (MIS-C) je tvorba autoprotilátek v odpovědi na virovou infekci. Pokud se tento syndrom vyvine u dětí v souvislosti s infekcí SARS-CoV-2, je v literatuře označován jako PIMS (paediatric inflammatory multisystem syndrome temporally associated with SARS-CoV-2). Více...

Hlavní obrázek - Risdiplam i po dvou letech zlepšuje přežití a motorické funkce dětí se SMA 1
20.4.2021 | Vlastní zpráva | Kongresy zahraniční

Dvouletá data dětí se spinální muskulární atrofií (SMA) typu 1 ze studie FIREFISH Part 2 prokazují dlouhodobě přetrvávající prospěch z terapie risdiplamem, malou syntetickou molekulou k perorálnímu podání, která působí jako centrálně a periferně distribuovaný modulátor pre-mRNA střihu genu SMN2 s cílem zvýšení hladin funkčního proteinu SMN. Více...