Kongresy

Hlavní obrázek - Koncept T2T je vhodným doplňkovým nástrojem vedení léčby Crohnovy nemoci
14.10.2020 | Vlastní zpráva | Kongresy zahraniční

Léčba k cíli (treat-to-target, T2T) je považována za efektivní koncept lepšího managementu Crohnovy nemoci. Randomizovaná klinická studie fáze IIIb STARDUST porovnává strategii T2T se standardním režimem udržovací léčby ustekinumabem, monoklonální protilátkou s vazbou na podjednotku p40 interleukinů IL-12 a IL-23. Více...

Hlavní obrázek - Modulace S1P receptorů v indukční léčbě UC je účinná a bezpečná
13.10.2020 | Vlastní zpráva | Kongresy zahraniční

Ozanimod, perorální modulátor sfingosin-1-fosfátových receptorů S1P1 a S1P5, prokázal svou účinnost a bezpečnost po 32 týdnech léčby pacientů se středně těžkou až těžkou ulcerózní kolitidou (UC) v randomizované klinické studii fáze II TOUCHSTONE. Více...