Až dosud chyběly v oblasti léčby nespecifických střevních zánětů (IBD) přímé head-to-head srovnávací studie dvou molekul proti sobě. První vlaštovkou se stala multicentrická randomizovaná zaslepená studie SEAVUE, která zahrnula 386 dospělých pacientů pacientů se středně těžkou až těžkou Crohnovou nemocí (CD), kteří dosud neužívali biologickou léčbu. Byli randomizováni v poměru 1: 1 k léčbě ustekinumabem, nebo adalimumabem.

Výsledky přímého srovnání nepřinesly žádný statisticky významný rozdíl mezi oběma molekulami. Klinické remise hodnocené indexem aktivity Crohnovy choroby (CDAI) < 150 po roce léčby (primární cíl studie SEAVUE) dosáhlo s ustekinumabem 64,9 % a s adalimumabem 61 % pacientů.

Ani v sekundárních cílech nebyly významné rozdíly (v pořadí ustekinumab vs. adalimumab): remise bez potřeby kortikosteroidů 60,7 vs. 57,4 %, klinická odpověď 72,3 vs. 66,2 %, symptomatická remise hlášená samotnými pacienty 56,5 vs. 55,4 %, klinická remise v 16. týdnu 57,1 vs. 60 %. Endoskopické remise v 52. týdnu dosáhlo 28,5 vs. 30,7 % pacientů s výchozí hodnotou skóre SES-CD ≥ 3.

Výsledky bezpečnosti odpovídaly předchozím zkušenostem s oběma léky. Míra ukončení léčby před dosažením 52. týdne byla numericky nižší u pacientů léčených ustekinumabem (15,2 %) ve srovnání s adalimumabem (23,6 %), totéž platí pro ukončení léčby z důvodů nežádoucích účinků (6,3 vs. 11,3 %).

Podle autorů prezentované studie se tedy ustekinumab i adalimumab ukázaly být pro dosud biologicky nepředléčené pacienty s CD rovnocennou volbou s dobrou účinností a příznivým bezpečnostním profilem.

 

Redakce kongresového zpravodajství