MASTER DAPT

Podávání duální protidestičkové terapie pacientům s vysokým rizikem krvácení po provedené perkutánní intervenci (PCI) po zkrácenou dobu 1 měsíce nepřineslo horší výsledky než standardní délka léčby. Protiischemický efekt léčby ve smyslu ochrany před úmrtím ze všech příčin, infarktu myokardu i cévní mozkové příhody byl navzdory zkrácené době podávání zachován při současném snížení rizika krvácivých příhod.

 

ENVISAGE-TAVI AF

Nové perorální antikoagulancium edoxaban podávaný po provedené transkatétrové implantaci aortální chlopně (TAVI) pacientům s fibrilací síní nepůsobí více nežádoucích příhod než antagonisté vitaminu K (warfarin nebo jeho analoga).

 

FIGARO-DKD

Nesteroidní antagonista mineralokortikoidních receptorů (MRA) finerenon zpomalil progresi renálního postižení a zlepšil kardiovaskulární výsledky u pacientů s mírným či středně závažným onemocněním ledvin a diabetem 2. typu. Poté, kdy v předchozí studii FIDELIO-DKD potvrdil stejný účinek u pacientů s pokročilým onemocněním ledvin, se finerenon jeví být účinným způsobem pro zlepšení kardiorenálních výsledků v celém spektru onemocnění ledvin a diabetu 2. typu.

 

Redakce kongresového zpravodajství