Mezinárodní studie prezentovaná v průběhu kongresu UEG Week Virtual 2021 odhalila souvislost mezi meteorismem a vyšší mírou stresu, úzkostí a depresí. Mezi téměř 6 000 účastníky z USA, Velké Británie a Mexika byla nejčastěji hlášeným symptomem flatulence postihující alespoň jednou v průběhu 24 hodin osm z deseti dospělých (81,3 %).

Mezi dalšími nejčastěji uváděnými symptomy souvisejícími se zvýšenou plynatostí byly kručení v břiše (60,5 %) těsně následované říháním (58 %) a zápachem z úst (48,1 %). Často byly hlášeny i zastavený odchod plynů (47,2 %), abdominální distenze (39,6 %) a nadýmání/tlak v břiše (38,5 %). V průměru účastníci průzkumu uváděli výskyt tří různých symptomů v průběhu předchozích 24 hodin, pouze 11,1 % respondentů nezaznamenala žádné problémy se zvýšenou plynatostí.

Studijní populace vycházela z reprezentativního vzorku lidí ve věku 18 až 99 let, kteří byli požádáni o vyplnění validovaných dotazníků Intestin Gas Questionnaires (IGQ) k hodnocení přítomnosti a závažnosti symptomů souvisejících s plynatostí za posledních 24 hodin. Autoři studie také shromáždili informace o BMI respondentů a také o jejich fyzické aktivitě, emoční pohodě a kvalitě života za posledních 7 dní.

Průzkum, který provedl Rome Foundation Research Institute v USA ve spolupráci s Danone Nutricia Research ve Francii, odhalil, že vyšší skóre IGQ koreluje s nižším skóre duševního zdraví a kvality života v dotazníku PROMIS Global-10, vyšší mírou stresu, úzkosti, deprese a dalších mimogastrointestinálních projevů. Skóre IGQ naopak nekorelovalo s hmotností/BMI a mělo pouze mírnou negativní korelaci s mírou fyzické aktivity a cvičení.

Nejvyšší celkovou zátěž symptomy souvisejícími se zvýšenou plynatostí měli mladší lidé ve věku 18–34 let (celkové skóre IGQ 24) a 35–49 let (IGQ 22,6). Naopak nejnižší zátěž byla u lidí ve věku 50–64 let (IGQ 12,7) a více než 65 let (IGQ 8,6). Respondenti z Mexika měli vyšší skóre jak pro všech sedm symptomů hodnocených dotazníkem IGQ, tak i celkové průměrné skóre (IGQ 26) oproti respondentům z USA (IGQ 14,5) a z Velké Británie (IGQ 13,7).

Vedoucí studie prof. Olafur Palsson z University of North Carolina k výsledkům uvedl: „Myslím si, že nejpozoruhodnější a nejpřekvapivější zjištění naší studie je, že téměř všichni dospělí v obecné populaci denně zaznamenají nějaké příznaky související se zvýšenou plynatostí. Data přitom jasně ukazují, že tyto příznaky ovlivňují jejich celkovou pohodu a korelují s vyšší mírou výskytu deprese, úzkosti a stresu a s celkově horší kvalitou života. “ Dodal, že zatím neexistuje uspokojivé vysvětlení pro vyšší výskyt symptomů souvisejících s plynatostí mezi obyvateli Mexika – mohly by být ovlivněny mj. kulturními, jazykovými či dietními faktory nebo systémem péče o veřejné zdraví.

 

Redakce kongresového zpravodajství