Souvislost vyššího rizika RS s vyšším indexem tělesné hmotnosti (BMI) v dětství a dospívání je již delší dobu známa. Dr. Luk Hone et al. (Velká Británie) se pokusil dát odpovědět na otázku, zda v raném věku existuje kritické okno, během kterého BMI ovlivňuje riziko následné RS více než jindy.

Výsledkem výzkumu bylo zjištění, že geneticky podmíněné vyšší BMI v dětství odpovídá za ovlivnění budoucí RS ve všech časových etapách od 3. měsíce věku dále a že se s věkem zvyšuje. Konkrétně v etapách 3 měsíce–1,5 roku (poměr šancí OR 1,14, p = 0,04), 2–5 let (OR 1,31; p = 0,03) a 7–8 let (OR 1,34; p = 0,009). Se zvýšením rizika RS nebylo spojeno jen geneticky stanoveného BMI mezi narozením a 6 týdny věku (OR 0,81; p = 0,24).

 

Redakce kongresového zpravodajství