Časné nádory slinivky břišní bývají při zobrazení výpočetní tomografií (CT) a magnetickou rezonancí (MR) přehlédnuty, čímž se zužuje časové okno pro kurativní chirurgický výkon. Takový je závěr studie prezentované na UEG Week 2022. Analyzovala případy tzv. post-zobrazovacího karcinomu pankreatu (post-imaging pancreatic cancer, PIPC), kdy pacient podstoupil vyšetření zobrazovacími metodami, které však nedetekovalo karcinom, jenž byl diagnostikován až později. 

Autoři studie z britské University of Birmingham analyzovali zdravotní záznamy 600 pacientů s diagnózou karcinomu pankreatu mezi lety 2016 až 2021. U 46 z nich (7,7 %) nebyl nádor detekován při prvním vyšetření zobrazovacími metodami, ale až o 3–18 měsíců později. CT a MR snímky byly nezávisle přezkoumány s cílem vytvořit algoritmus pro kategorizaci přehlédnutých případů a identifikaci nejpravděpodobnějšího vysvětlení, proč k němu došlo. 

Výsledky odhalily, že více než třetině (36 %) případů PIPC se dalo potenciálně vyhnout. U téměř poloviny (48 %) pacientů s PIPC byly známky časného karcinomu na snímcích přítomny, ale byly radiologem přehlédnuty. U 28 % pacientů s PIPC nebyly zobrazovacími metodami vůbec hodnoceny některé důležité parametry pro karcinom pankreatu, jako např. dilatace žlučových cest či pankreatických vývodů. 

Podle autorů studie je třeba pro budoucnost sjednotit a upravit protokoly a doporučené postupy tak, aby bylo možno podobným pochybením aktivně předcházet. 

 

Redakce kongresového zpravodajství