Revmatologická a muskuloskeletální onemocnění (RMD) zahrnují více než 200 různých diagnóz a postihují více než 120 milionů Evropanů všech věkových skupin.

Evropská liga proti revmatismu (EULAR) na svém probíhajícím kongresu v Miláně vydala výzvu, v níž apeluje na vytvoření evropské strategie přístupu k RMD. Tato onemocnění jsou zdravotními politikami obecně opomíjena, protože se má za to, že mají jen nízkou míru úmrtnosti. Nicméně u pacientů s RMD se často vyvinou závažné komorbidity, jako jsou onkologická nebo kardiovaskulární onemocnění. Ta jsou naopak považována za klíčová nepřenosná onemocnění (NCD), pro která Evropská unie (EU) vytvořila iniciativy jako Beating Cancer Plan nebo Healthier Together – EU NCD Initiative.

EULAR připomíná, že RMD zvyšují riziko infarktu myokardu o 63 % a u pacientů s lupusem toto riziko stoupá až na 98 %. Navíc až jeden z pěti případů onkologických onemocnění je způsoben nebo přinejmenším podporován přítomností chronického zánětu v těle.

Vztah mezi RMD, imunitním systémem, zánětem a komorbiditami je složitý a mnohorozměrný, jak dokládá řada sdělení, která během letošního kongresu zazněla. Optimální léčba RMD může nepochybně pomoci předcházet komorbiditám. Například včasným užitím účinných protizánětlivých léků lze u pacientů s RMD předejít kardiovaskulárním úmrtím. Dostupnost psychoterapie pro nemocné s artritidou zase může významně snížit zátěž psychickými poruchami v evropské populaci.

EULAR pevně věří, že výzkum v oblasti revmatologie by měl stát na předních příčkách zdravotních priorit Evropy. Vyzývá Evropskou unii a vlády jednotlivých členských států, aby vytvořily zvláštní strategii boje proti RMD zaměřenou na zlepšení kvality péče (např. prevenci RMD, časnou diagnózu, léčbu a rehabilitaci), na sociální politiku (např. směrnice pro optimální pracovní prostředí, opatření usnadňující lidem s RMD přístup k pracovním příležitostem, udržení práceschopnosti a usnadnění návratu do práce) a na výzkum inovativních modalit pro prevenci a léčbu RMD. EULAR zdůrazňuje, že tím bude možno dosáhnout i snížení přímých a nepřímých nákladů na zdravotní péči při dlouhodobé udržitelnosti zdravotních systémů.

 

Redakce kongresového zpravodajství