Velmi si našich absolventů ceníme a jsme hrdí, že pro ně může fakulta tuto slavnost na univerzitní půdě uspořádat. Zlatá promoce se letos opět uskuteční ve Velké aule Karolina, na Ovocném trhu 5, a to 2. října 2021. První ceremoniál, pro absolventy z roku 1970, se bude konat v 11:00, druhý slavnostní akt, pro absolventy z roku 1971, pak ve 14:00.

Pokud v těchto letech promoval někdo z vašich přátel, známých či rodiny, určitě je o této akci informujte. Absolventi budou mít možnost společně znovu prožít nezapomenutelný okamžik ukončení studia, potkají své dávné spolužáky a také současné zástupce fakulty. 

Všichni zájemci se mohou registrovat na e-mail: anna.jarmarova@lf1.cuni.cz. Tak budeme moci všem přihlášeným absolventům poslat další informace o průběhu a programu akce. Těšíme se na setkání s vámi!