→ Týdenní semináře v Salzburku pokrývající různé medicínské obory

→ Přední lektoři z amerických a rakouských univerzit

→ Mezinárodní účast lékařů

→ Navazující pracovní a výzkumné stáže

 

DO 31. 1. 2022 SE LZE PŘIHLÁSIT NA TYTO SEMINÁŘE:

- Oncology A: Breast and Gynecologic Cancers, CME
- Medical Informatics, CME
- Maternal and Infant Health
- Public Health Law
- Internal Medicine
- Obstetrics and Gynecology
- Cardiology
- Psychiatry

 

CME KREDITY
Účast je zdarma, lékaři si hradí pouze cestovní náklady.

Více informací o projektu naleznete naleznete na: www.vdv.cz/projekty/salzburg-seminars/

Přihlašování na semináře probíhá online na https://portal.openmedicalinstitute.org

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové již více než 30 let pomáhá lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat.