COVID-19

Hlavní obrázek - Covid-19 bere onkologům pohodu – navzdory tomu jsou v práci výkonnější
18.9.2020 | Vlastní zpráva | Kongresy zahraniční

Studie zařazená do sekce Late Breaking, tedy mezi zásadní sdělení letošního ESMO Virtual Congress 2020, mapovala dopad pandemie covid-19 na změnu vnímání pocitu vlastní pohody (wellbeing) onkologů se všemi možnými negativními důsledky pro jejich práci, péči o pacienty i osobní život. Více...

Hlavní obrázek - Národní strategií očkování proti nemoci COVID-19, nejprve budou očkováni ti nejzranitelnější
17.9.2020 | Tisková zpráva | COVID-19

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Českou vakcinologickou společností ČLS JEP a Národní imunizační komisí ČR připravilo Národní strategii očkování proti nemoci COVID-19. Ta bude implementována do běžné praxe a využívána v organizaci očkování po registraci a dostupnosti očkovací látky proti onemocnění COVID-19 v ČR. Veřejnost může k dokumentu umístěném na webu Ministerstva zdravotnictví vznášet do 21. září své připomínky prostřednictvím e-mailu strategieockovani@mzcr.cz. Více...

Hlavní obrázek - Covid-19 – hrozba i příležitost pro péči o pacienty s onemocněním jater
30.8.2020 | Vlastní zpráva | Kongresy zahraniční

„Máte-li jaterní cirhózu a k tomu onemocníte covid-19, máte velký problém,“ konstatoval prof. Graham R. Foster z Queen Mary University of London na kongresu ILC2020 v průběhu sympozia podpořeného společností Gilead. Připomněl, že jaterní onemocnění postihují podle odhadů z r. 2017 až 1,5 mld. obyvatel planety. Ti všichni jsou potenciálně ohroženi horším průběhem covid-19, jak dokládají data z registru COVID-HEP spravovaného univerzitou v Oxfordu. Více...