Congress local

Hlavní obrázek - Dlouhodobá data o účinnosti deplece CD20+ B-buněk v léčbě RS
28.5.2020 | red | Kongresy

Prvním a dosud jediným registrovaným přípravkem pro léčbu pacientů jak s relabující roztroušenou sklerózou (RRS), tak s primárně progresivní roztroušenou sklerózou (PPRS) je ocrelizumab (Ocrevus). Tato rekombinantní humanizovaná monoklonální protilátka selektivně cílí na B-buňky exprimující povrchový antigen CD20. Více...